Thiếc LME
01:06 20/06/2022

Thông tin sản phẩm

Hàng hóa giao dịch

Thiếc LME

Mã hàng hóa

LTIZ / SND

Độ lớn hợp đồng

5 tấn / lot (± 2%)

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Loại hợp đồng

3 tháng (3-month)

Kỳ hạn hợp đồng

Niêm yết hằng ngày

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00
(ngày hôm sau)

Bước giá

5 USD / tấn

Ngày đáo hạn

90 ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV từng thời điểm.

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV từng thời điểm.

Biên độ giá

15% giá đóng cửa

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Thiếc giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).

1. Thiếc tinh luyện có độ tinh khiết tối thiểu 99,85% phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 610: 1996 

2. Thiếc được giao dưới hình dạng thỏi, mỗi thỏi có trọng lượng không dưới 12 kg và không quá 30 kg. 

3. Thiếc được giao theo hợp đồng phải đến từ các doanh nghiệp theo danh sách LME phê duyệt. 

 Tiêu chuẩn BS EN 610: 1996

Nguyên tố

Thành phần %

Thiếc

99.85

Tối thiểu

Nhôm

0.0010

Tối đa

Asen

0.030

Bitmut

0.030

Cadimi

0.0010

Đồng

0.050

Sắt

0.010

Chì

0.050

Antimon

0.050

Kẽm

0.0010

Tổng cộng

0.150

Xem thêm các chủ đề:

Bài viết liên quan

Thiếc LME
Thiếc LME Thông tin sản phẩm
Thiếc LME
Quặng sắt 62% Fe - SGX Thông tin sản phẩm
Thiếc LME
Niken LME Thông tin sản phẩm
Thiếc LME
Nhôm LME Thông tin sản phẩm
Thiếc LME
Kẽm LME Thông tin sản phẩm
Thiếc LME
Đồng LME Thông tin sản phẩm
Thiếc LME
Đồng COMEX Thông tin sản phẩm
Thiếc LME
Chì LME Thông tin sản phẩm