Quặng sắt 62% Fe - SGX
01:06 20/06/2022

Thông tin sản phẩm

Hàng hóa giao dịch

Quặng sắt 62% Fe - SGX

Mã hàng hóa

FEF

Độ lớn hợp đồng

100 tấn/ lot 

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6: 

·         Phiên 1: 06:10 – 19:00

·         Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.05 USD / tấn

Tháng đáo hạn

12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.

Xem thêm các chủ đề:

Bài viết liên quan

Quặng sắt 62% Fe - SGX
Thiếc LME Thông tin sản phẩm
Quặng sắt 62% Fe - SGX
Quặng sắt 62% Fe - SGX Thông tin sản phẩm
Quặng sắt 62% Fe - SGX
Niken LME Thông tin sản phẩm
Quặng sắt 62% Fe - SGX
Nhôm LME Thông tin sản phẩm
Quặng sắt 62% Fe - SGX
Kẽm LME Thông tin sản phẩm
Quặng sắt 62% Fe - SGX
Đồng LME Thông tin sản phẩm
Quặng sắt 62% Fe - SGX
Đồng COMEX Thông tin sản phẩm
Quặng sắt 62% Fe - SGX
Chì LME Thông tin sản phẩm