Ngô CBOT
03:06 20/06/2022

Thông tin sản phẩm

Hàng hóa giao dịch 

Ngô CBOT 

Mã hàng hóa 

ZCE 

Độ lớn hợp đồng 

5000 giạ / Lot   

Đơn vị yết giá 

cent / giạ 

Thời gian giao dịch 

Thứ 2 - Thứ 6:  
• Phiên 1: 07:00 - 19:45 
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau) 

Bước giá 

0.25 cent / giạ 

Tháng đáo hạn 

Tháng 3, 5, 7, 9, 12 

Ngày đăng ký giao nhận 

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 

Ngày thông báo đầu tiên 

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 

Ngày giao dịch cuối cùng 

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 

Ký quỹ 

Theo quy định của MXV 

Giới hạn vị thế 

Theo quy định của MXV 

Biên độ giá 

Giới hạn giá ban đầu 

Giới hạn giá mở rộng 

$0.35/giạ 

$0.55/giạ 

Phương thức thanh toán 

Giao nhận vật chất 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3

Tiêu chuẩn chất lượng

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loại

Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ

Độ ẩm tối đa

Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai

Số hạt hư tối đa

Hạt hư do nhiệt

Loại 1

56 pound

14%

2.00%

3.00%

0.10%

Loại 2

54 pound

15.50%

3.00%

5.00%

0.20%

Loại 3

52 pound

17.50%

4.00%

7.00%

0.50%

Xem thêm các chủ đề:

Bài viết liên quan

Ngô CBOT
Ngô CBOT Thông tin sản phẩm
Ngô CBOT
Lúa mì Kansas Thông tin sản phẩm
Ngô CBOT
Lúa mì Thông tin sản phẩm
Ngô CBOT
Khô đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm
Ngô CBOT
Gạo thô CBOT Thông tin sản phẩm
Ngô CBOT
Đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm
Ngô CBOT
Dầu đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm