Dầu đậu tương CBOT
02:06 20/06/2022

Thông tin sản phẩm

 

Hàng hóa giao dịch 

Dầu đậu tương CBOT 

Mã hàng hóa 

ZLE 

Độ lớn hợp đồng 

60 000 pound / Lot 

Đơn vị yết giá 

cent / pound 

Thời gian giao dịch 

Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

Bước giá 

0.01 cent / pound 

Tháng đáo hạn 

Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12.  

Ngày đăng ký giao nhận 

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên 

Ngày thông báo đầu tiên 

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn 

Ngày giao dịch cuối cùng 

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn 

Ký quỹ 

Theo quy định của MXV 

Giới hạn vị thế 

Theo quy định của MXV 

Biên độ giá 

Giới hạn giá ban đầu 

Giới hạn giá mở rộng 

$0.040/pound 

$0.060/pound 

Phương thức thanh toán 

Giao nhận vật chất 

Tiêu chuẩn chất lượng 

Dầu đậu tương theo tiêu chuẩn của CBOT 

Theo quy định của sản phẩm Dầu đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.

Dầu đậu nành thô phải đáp ứng với yêu cầu phân loại và tiêu chuẩn do Sở quy định hàng hóa CBOT quy định được tìm thấy trong Quy chế và Quy định của Sở đối với đúng loại đặc tả:

·        Không quá 3.0% độ ẩm và các tạp chất.

·        Có màu xanh lục nhạt hơn tiêu chuẩn 'A' và khi được tinh chế và tẩy màu thì tạo ra một loại dầu tinh chế và tẩy màu không đậm hơn 3.5 lần màu đổ trong thang đo Lovibond.

·        Dầu phải được tinh chế với mức hao hụt không quá 5% và được xác định theo phương thức 'dầu trung tính'.

·        Dầu phải có điểm bắt cháy không thấp hơn 250 độ F, phương pháp cốc kín.

·        Dầu không được chứa 1.5% các chất xà phòng hóa (không có độ ẩm và dễ bay hơi).

Không có sự phân loại thấp hơn sẽ được giao nhận khi hết hạn hợp đồng trong giao dịch hàng hóa tương lai. Một phân khúc cao hơn có thể được thực hiện giao nhận với mức giá hợp đồng trừ trường hợp việc thất thoát khi tinh chế ít hơn 5% theo phương pháp "dầu trung tính', tiền phí tăng thêm của cuargias cả thị trường tại thời điểm bốc dỡ hàng sẽ được trả cho mỗi 1% dưới 5% thất thoát (các phân đoạn) với mức tín dụng tối đa là 4.5%.

Phương pháp của AOCS (American Oil Chemists' Society) sẽ được theo dõi với các mẫu và các phân tích cho tất cả các lần kiểm tra, trừ việc xác định màu xanh của dầu, yếu tố mà được kiểm định bởi National Soybean Processors Association.

Xem thêm các chủ đề:

Bài viết liên quan

Dầu đậu tương CBOT
Ngô CBOT Thông tin sản phẩm
Dầu đậu tương CBOT
Lúa mì Kansas Thông tin sản phẩm
Dầu đậu tương CBOT
Lúa mì Thông tin sản phẩm
Dầu đậu tương CBOT
Khô đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm
Dầu đậu tương CBOT
Gạo thô CBOT Thông tin sản phẩm
Dầu đậu tương CBOT
Đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm
Dầu đậu tương CBOT
Dầu đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm