Lúa mì Kansas
03:06 20/06/2022

Thông tin sản phẩm

Hàng hóa cơ sở

Lúa mì Kansas CBOT

Mã hàng hóa

KWE

Độ lớn hợp đồng

5 000 giạ / lot

Đơn vị yết giá

cent / giạ

Bước giá

0.25 cent / giạ

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Giờ giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)

Ngày đăng ký giao nhận

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV từng thời điểm

Biên độ vị thế

Theo quy định của MXV từng thời điểm

Biên độ giá

Giới hạn giá ban đầu

Giới hạn giá mở rộng

$0.85/giạ

$1.30/giạ

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Lúa mì Kansas loại 1, loại 2

Theo quy định của sản phẩm Lúa mì Kansas (KC HRW Wheat) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.

Loại

Khối lượng tối thiểu mỗi giạ (pound)

Giới han tối đa

 Khuyết tật

Các loại khác

Hư hại do nhiệt

(%)

Hạt hư hại (%)

Tạp chất

(%)

Hạt teo và tấm (%)

Tổng khuyết tật (%)

Hạt lẫn loại

(%)

Tổng hạt loại khác

(%)

1

60

0.2

2

0.4

3

3

1

3

2

58

0.2

4

0.7

5

5

2

5

Xem thêm các chủ đề:

Bài viết liên quan

Lúa mì Kansas
Ngô CBOT Thông tin sản phẩm
Lúa mì Kansas
Lúa mì Kansas Thông tin sản phẩm
Lúa mì Kansas
Lúa mì Thông tin sản phẩm
Lúa mì Kansas
Khô đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm
Lúa mì Kansas
Gạo thô CBOT Thông tin sản phẩm
Lúa mì Kansas
Đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm
Lúa mì Kansas
Dầu đậu tương CBOT Thông tin sản phẩm