Bạc COMEX
11:06 20/06/2022

Thông tin sản phẩm

Hàng hóa giao dịch

Bạc COMEX

Mã hàng hóa

SIE

Độ lớn hợp đồng

5 000 troy ounce/ lot

Đơn vị yết giá

USD / troy ounce

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.005 USD /troy ounce

Tháng đáo hạn

Theo quy định của MXV

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

5% giá thanh toán

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Theo quy định của sản phẩm Bạc Silver COMEX giao dịch trên Sở giao dịch COMEX.

Kim loại bạc được giao dịch phải đáp ứng được mức độ tinh khiết 99.9% hoặc phải thuộc một trong những nhãn hiệu được chấp nhận giao dịch bởi Sở giao dịch.

Tất cả thanh bạc được giao dịch phải được khắc trên thanh thông tin về khối lượng, độ tinh khiết, số hiệu thanh bạc và nhãn hiệu kèm theo tài liệu về quá trình đo lường khối lượng. 

Việc đo khối lượng phải được thực hiện bởi Weighmaster, có dấu xác nhận được khắc trên mỗi thanh bạc.

Phải có chứng nhận được cấp bởi Weighmaster đi kèm cùng với danh sách thanh bạc.

Xem thêm các chủ đề:

Bài viết liên quan

Bạc COMEX
Thiếc LME Thông tin sản phẩm
Bạc COMEX
Quặng sắt 62% Fe - SGX Thông tin sản phẩm
Bạc COMEX
Niken LME Thông tin sản phẩm
Bạc COMEX
Nhôm LME Thông tin sản phẩm
Bạc COMEX
Kẽm LME Thông tin sản phẩm
Bạc COMEX
Đồng LME Thông tin sản phẩm
Bạc COMEX
Đồng COMEX Thông tin sản phẩm
Bạc COMEX
Chì LME Thông tin sản phẩm