Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
01:11 07/11/2022

Thứ 2: Báo cáo kiểm tra giao hàng của USDA

Báo cáo kiểm tra giao hàng (tên tiếng anh: Export Inspections) được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thường phát hành vào thứ 2 đầu tuần, cung cấp các số liệu hàng lên tàu xuất khẩu trong tuần tính đến thứ năm tuần trước của các mặt hàng ngô, đậu tương và lúa mỳ.

Các số liệu xuất khẩu trong tuần và xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ, sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quát về tình hình thực hiện các đơn hàng xuất khẩu của Mỹ và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 22:00 thứ 2 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 23:00 thứ 2 hàng tuần.

Thứ 3: Báo cáo mùa vụ cây trồng của USDA

Báo cáo mùa vụ cây trồng (tên tiếng anh: Crop Progress) được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát hành từ tháng 4 đến hết tháng 11 hàng năm, cung cấp các số liệu về tiến độ và chất lượng các mùa vụ nông sản tại Mỹ bao gồm: ngô, đậu tương, lúa mỳ vụ đông, lúa mỳ vụ xuân, bông, đường.

Các số liệu về mùa vụ sẽ chi tiết đến từng bang sản xuất, có so sánh với tuần trước, năm ngoái và trung bình 5 năm qua. Sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn vừa tổng quát vừa chi tiết về các mùa vụ nông sản tại Mỹ.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 03:00 thứ 3 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 04:00 thứ 3 hàng tuần.

Thứ 5: Báo cáo giao hàng & bán hàng của USDA

Báo cáo giao hàng & bán hàng (tên tiếng anh: Export Sales report) được Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) phát hành vào giữa tuần, cung cấp các số liệu bán hàng và giao hàng trong tuần trước của các mặt hàng nông sản tại Mỹ, bao gồm ngô, đậu tương, khô đậu tương, dầu đậu tương, lúa mỳ, bông, đường.

Các số liệu này sẽ được phân bổ chi tiết đến từng quốc gia nhập khẩu lớn.

Các số liệu bao gồm cả bán hàng và giao hàng trong tuần và lũy kế từ đầu niên vụ, sẽ giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quát về tình hình xuất khẩu của Mỹ và triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới.

  • Khung giờ báo cáo (mùa hè): 19:30 thứ 5 hàng tuần.
  • Khung giờ báo cáo (mùa đông): 20:30 thứ 5 hàng tuần.
Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Xem thêm các chủ đề:

Bài viết liên quan

Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Sử dụng hợp đồng tương lai để phòng hộ giá như thế nào? Hợp đồng tương lai ứng dụng trong phòng hộ giá (Hedging)
Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Những báo cáo vĩ mô quan trọng ảnh hưởng tới thị trường hàng hóa Dưới đây là một vài báo cáo có ảnh hưởng mạnh mẽ, có thể gây ra sự biến động lớn trên thị trường tài chính nói chung và thị trường hàng hóa nói riêng
Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Những báo cáo quan trọng mà Nhà đầu tư cần biết khi giao dịch Dầu thô Sau đây là những báo cáo rất quan trọng mà các nhà đầu tư không thể nào bỏ qua khi tham gia giao dịch mặt hàng dầu thô
Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Tổng quan thị trường Đồng
Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Tổng quan thị trường Ngô
Tất tần tật về các báo cáo nông sản hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA
Thị trường hàng hóa thế giới Thị trường hàng hóa thế giới hoạt động ra sao?