Hướng dẫn sử dụng phần mềm MSYSTEM
08:08 25/08/2022

1. Đăng nhập

Người dùng truy cập theo đường link: https://mstrading.mxv.com.vn

Người dùng thực hiện nhập Tên đăng nhập/Mật khẩu được cấp (hệ thống sẽ yêu cầu

người dùng đổi “Mật khẩu” bắt buộc khi đăng nhập lần đầu tiên).

(Người dùng nhập user name và password đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống)

Tiếp theo, người dùng cần nhập mã PIN để hoàn tất việc đăng nhập vào hệ thống (Mã PIN đang để mặc định là 123456):

(Người dùng nhập mã PIN để hoàn tất việc đăng nhập vào hệ thống)

2. Giao diện của hệ thống:

(1) – Menu chức năng
(2) – Biểu tượng kết nối
(3) – Thông báo của hệ thống
(4) – Refresh dữ liệu hiển thị
(5) – Ngôn ngữ hiển thị
(6) – Thông tin tài khoản


Chi tiết hướng dẫn sử dụng phần mềm Msystem, Quý khách vui lòng xem tại ĐÂY.