Tin tức về CDT

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 5 ngày trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 506/QĐ/TGĐ-MXV ngày 08/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 09/7/2024.

Chia sẻ chương trình tập huấn “Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh"
Chia sẻ chương trình tập huấn “Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh" 1 tuần trước

Ngày 04/7/2024 - 05/7/2024, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức thành công chương trình tập huấn "Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh" với sự tham dự của hơn 300 khách mời là đại diện Thành viên và các nhà Môi giới đang hoạt động trong thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 505/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/7/2024. Kính mong quý khách lưu tâm!

Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Thông báo số 502/TB/GD-MXV ngày 04/7/2024 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV. Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố. Kính mong quý khách lưu tâm!

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 501/QĐ/TGĐ-MXV ngày 04/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/7/2024.

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).

Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Thông báo số 495/TB/GD-MXV ngày 01/7/2024 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV. Sau thời gian nghỉ trên, việc giao dịch các mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ trở lại bình thường theo khung giờ đã được MXV công bố.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 493, 494/QĐ/TGĐ-MXV ngày 01/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 02/7/2024.

Thông báo Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 489/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/6/2024 về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, áp dụng từ ngày 01/7/2024.

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 1 tuần trước

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 488/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/6/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/7/2024.