Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
03:03 29/03/2024

CDT Investment gửi đến Quý Khách hàng Quyết định số 239/QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/03/2024 về việc Mức phí sử dụng Cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG tại MXV, áp dụng từ từ ngày 01/04/2024

 

Bài viết liên quan

Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Tháng Ba - chị em ta thỏa sức trade! Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, CDT Investment xin gửi tới trader nữ phần quà hấp dẫn vô cùng hấp dẫn!
Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo Quyết định số 317, 318/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/4/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và Kim loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 22/4/2024.
Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Thông báo nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam DT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Thông báo số 324/TB/TV-MXV ngày 22/4/2024 về việc nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2024 tại MXV.
Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Quyết định số 312/QĐ/TGĐ-MXV về việc Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông ngày 16/4/2024.
Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 309/TB/TV-MXV ngày 15/4/2024 về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.
Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Thông báo Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài mà MXV liên thông CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Quyết định số 308/QĐ/TGĐ-MXV về việc Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài mà MXV có kết nối liên thông ngày 15/4/2024.
Thông báo Mức phí sử dụng cơ sở dữ liệu khi giao dịch hàng hóa thông qua hệ thống CQG
Thông báo Khuyến nghị Thị trường trước căng thẳng Israel – Iran CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo Thông báo Khuyến nghị Thị trường trước căng thẳng Israel – Iran