Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
05:07 05/07/2024

CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 505/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/7/2024. Kính mong quý khách lưu tâm!

Bài viết liên quan

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Tháng Ba - chị em ta thỏa sức trade! Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, CDT Investment xin gửi tới trader nữ phần quà hấp dẫn vô cùng hấp dẫn!
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Lưu ý thị trường - Báo cáo Cung cầu nông sản thế giới do USDA phát hành CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng lưu ý:
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 516, 517/QĐ/TGĐ-MXV ngày 11/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 12/7/2024.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 514, 515/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 11/7/2024.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Mức phí tư vấn, hướng dẫn giao dịch hàng hóa CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 509/QĐ/TGĐ-MXV về việc Mức phí tư vấn, hướng dẫn giao dịch hàng hóa ngày 09/7/2024. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho Quyết định 172/QĐ/TGĐ-MXV ngày 11/3/2022.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 506/QĐ/TGĐ-MXV ngày 08/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 09/7/2024.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Chia sẻ chương trình tập huấn “Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh" Ngày 04/7/2024 - 05/7/2024, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức thành công chương trình tập huấn "Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh" với sự tham dự của hơn 300 khách mời là đại diện Thành viên và các nhà Môi giới đang hoạt động trong thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng Quyết định số 505/QĐ/TGĐ-MXV ngày 05/7/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 08/7/2024. Kính mong quý khách lưu tâm!