Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
09:02 07/02/2024

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 143/QĐ/TGĐ-MXV ngày 02/02/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 05/02/2024.

 

Bài viết liên quan

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Tháng Ba - chị em ta thỏa sức trade! Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, CDT Investment xin gửi tới trader nữ phần quà hấp dẫn vô cùng hấp dẫn!
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng các Quyết định số 189/QĐ/TGĐ-MXV và số 190/QĐ/TGĐ-MXV ngày 01/03/2024 về việc định về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/03/2024
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng CDT Investment xin gửi tới Quý khách hàng thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số Quyết định số 183/QĐ/TGĐ-MXV và 184/QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/02/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và hàng hóa Kim loại LME tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 01/03/2024.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành Quy định cấp, quản lý mã TKGD hàng hóa, mã Tiểu khoản TKGD hàng hóa và mã đăng nhập Hệ thống giao dịch trực tuyến của MXV CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số Quyết định số 185/QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/02/2024 về việc Ban hành Quy định cấp, quản lý mã Tài khoản giao dịch hàng hóa, mã Tiểu khoản Tài khoản giao dịch hàng hóa và mã đăng nhập Hệ thống giao dịch trực tuyến của MXV
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số Quyết định số 182/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/02/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 29/02/2024.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng các Quyết định số 178/QĐ/TGĐ-MXV về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV và Quyết định số 179/QĐ/TGĐ-MXV về việc Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại MXV ngày 27/02/2024 , áp dụng từ phiên giao dịch ngày 28/02/2024.