Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
08:05 13/05/2024

CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo Quyết định số 356, 357, 358/QĐ/TGĐ-MXV ngày 10/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 13/5/2024.

 

 

Bài viết liên quan

Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Tháng Ba - chị em ta thỏa sức trade! Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, CDT Investment xin gửi tới trader nữ phần quà hấp dẫn vô cùng hấp dẫn!
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 390/TB/GD-MXV ngày 23/5/2024 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo Quyết định số 388, 389/QĐ/TGĐ-MXV ngày 23/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 24/5/2024.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi đến Quý khách hàng Quyết định số 386/QĐ/TGĐ-MXV ngày 22/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/5/2024.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi đến Quý Thành viên Quyết định số 378/QĐ/TGĐ-MXV ngày 20/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/5/2024.
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng CDT Investment xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 373/TB/GD-MXV ngày 17/5/2024 về việc Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại MXV
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa, liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản và Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Thông báo Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam CDT Investment gửi tới Quý Khách hàng Thông báo Quyết định số 371, 372/QĐ/TGĐ-MXV ngày 17/5/2024 về việc Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa và liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 20/5/2024.