Chia sẻ chương trình tập huấn “Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh"

Chia sẻ chương trình tập huấn “Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh"

Ngày 04/7/2024 - 05/7/2024, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã tổ chức thành công chương trình tập huấn "Quản trị rủi ro danh mục hàng hóa phái sinh" với sự tham dự của hơn 300 khách mời là đại diện Thành viên và các nhà Môi giới đang hoạt động trong thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.
Báo cáo Phân tích Hàng hóa tuần từ ngày 04/09-10/09

Báo cáo Phân tích Hàng hóa tuần từ ngày 04/09-10/09

Diễn biến thị trường hàng hóa trong tuần từ 04/09-10/09
Hàng hóa - 08.09.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 08.09.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 07.09.2023
Hàng hóa - 06.09.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 06.09.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 05.09.2023
Hàng hóa - 31.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 31.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 30.08.2023
Hàng hóa - 30.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 30.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 29.08.2023
Hàng hóa - 29.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 29.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 28.08.2023
Báo cáo Phân tích Hàng hóa tuần từ ngày 28/08-03/09

Báo cáo Phân tích Hàng hóa tuần từ ngày 28/08-03/09

Diễn biến thị trường hàng hóa trong tuần từ 21/08-27/08
Hàng hóa - 25.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 25.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 24.08.2023
Hàng hóa - 24.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 24.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 23.08.2023
Hàng hóa - 23.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 23.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 22.08.2023
Hàng hóa - 22.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 22.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 21.08.2023
Báo cáo Phân tích Hàng hóa tuần từ ngày 14/08-20/08

Báo cáo Phân tích Hàng hóa tuần từ ngày 14/08-20/08

Diễn biến thị trường hàng hóa trong tuần từ 14/08-20/08
Hàng hóa - 18.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 18.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 17.08.2023
Hàng hóa - 17.08.2023 - Báo cáo và phân tích

Hàng hóa - 17.08.2023 - Báo cáo và phân tích

CDT Investment xin gửi đến Quý khách hàng Báo cáo và Phân tích hàng ngày tổng hợp phiên giao dịch ngày 16.08.2023